Saturday, October 2, 2010

DANDANG MINANGSI

Dandang Minangsi versi Solo, diambil dari http://teguhrahardjo.blogspot.com/2010_04_01_archive.htmlDandang Minangsi

Dandang Minangsi semula adalah anak Prabu Darmawasesa dari Kerajaan Gendingpitu atau Slagaima,setelah dikalahkan Bima dalam lakon Wahyu Purbalaras,Dandang Minangsi menjadi anak buah Bima dan tetap menjadi senapati Kasatriyan Jodipati.

Artikel ini diambil dari http://teguhrahardjo.blogspot.com/2010_04_01_archive.html